Mat fra Norges langstrakte land

Langs Norges kyst, fjord, fjell og dalstrøk, ja i alle landets kriker og kroker, finner man tradisjonsrike retter og utallige måter å tilberede dem på. Siden landet vårt har så lange avstander og høye fjell mellom bygd og by, så var det ganske vanlig at de ulike distriktene lagde – og fremdeles lager – sine ulike spesialiteter. Og selvsagt har maten blitt påvirket ut fra hvilke råvarer som har vært tilgjengelige.

På mange måter kan man si at landskapet har påvirket hva man spiser her i landet. Langs den lange kystrekken, som store deler av Norge består av, så faller det naturlig å spise mye fisk og sjømat. Både innsjø og hav tilbyr et rikt fiskeliv og kan tilby mang en delikatesse. Langs kysten finner man flere steder der fiskebåter er like vanlige å se som fritidsbåter. Mange livnærer seg på å dra opp våre deilige skatter fra havet, og ved å selge fisk både lokalt og globalt. Selv om de fleste av oss kjøper vår middagstorsk i butikken, så er det fortsatt mange som reiser ut og fisker sin egen fisk. På den måten kan man si at landskapet påvirker hva man spiser.

Kjøtt fra Norge

I områder som er velegnet for lam og sau, ser vi at tradisjoner som pinnekjøtt og lammelår er mer utbredt enn i områder som for eksempel har større andel storfeproduksjon. Lammekjøttet har en høy kvalitet i flere områder i landet. Spesielt i nordre Nordland og i Troms har vi sett at det har vært en fantastisk beitesommer, noe som igjen gir oss god kvalitet på kjøttet. Lammene kan gå og beite ute til langt ut på høsten, helt til de er slakteklare, og i tillegg er beiteområdet næringsrikt og riktig sammensatt.

Norge sett under ett er et rikt land på mange områder: Vi har frodig natur, yrende fiskeliv i havet og et rikt dyreliv på land. Mange steder kan man forsyne seg rett fra naturen, og man kan uten problemer lage et næringsrikt og variert kosthold med ingredienser fra nærområdet!

Frukt, grønnsaker og bær

Norsk frukt, grønnsaker og bær er av utmerket kvalitet jevnt over hele landet! Det er likevel noen landsdeler som er mer egnet for enkelte frukt- og bærslag. De største fruktområdene ligger langs fjordene på Vestlandet, med produksjon av eple, plomme, morell og noe pære. Bringebærproduksjonen er størst i Sogn og Fjordane. På Sørlandet dyrkes i hovedsak grønnsaker, med noe poteter langs kysten. Sørlandet har også sin andel med deilige bær. Fylkene på Østlandet har generelt sett de beste klimatiske forholdene for jordbruksproduksjon. De aller fleste grønnsakene som leveres over hele landet, kommer herfra, i tillegg til både frukt og bær. Både Trøndelag og Nord-Norge har gode forhold for poteter, i tillegg til noe bær.

I dag får man stort sett kjøpt det man vil, fra butikker over hele landet – men det er nok likevel mer vanlig å spise plommer i Hardanger og bringebær i Lærdal. Man blir påvirket av hvor man bor, av landskapet rundt oss og ikke minst av hvilke råvarer som er tilgjengelige der vi befinner oss. Enkelte matvarer og råvarer har lange tradisjoner, og oppskrifter går i arv.