Norske gårdsbutikker og lokalmat

Norges langstrakte land har et rikt utvalg av mye deilig og lokalprodusert mat. De gårdsbutikkene som er å finne, er unike og helt spesielle for sitt lokalmiljø. Der gårdsbutikkene av ulike årsaker ikke lar seg drive, kommer gjerne en lokal kolonialforretning inn og driver glimrende markedsføring med salg av gårdsmat og varer fra lokale produsenter.